Условия за ползване

Моля, прочетете условията.

Ако използвате documents-online.net се счита, че приемате и сте съгласни с тях. Ако не приемате тези условия - моля не използвайте сайтa!

Точност и истинност на информацията

Този сайт, неговото съдържание и услугите които предоставя са публикувани и създадени за Ваше удобство.

Авторът и собственикът на сайта се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува и предоставя сигурна и качествена информация и услуги на страниците си, но това не означава че не е възможно да съществуват грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните и за тях той не носи отговорност.

Защита на личната информация, "бисквитки" и Гаранции

Използвайте сайта само на собствени компютри и в доверени мрежи. Не използвайте сайта на публични компютри, както и в свободни Wi-Fi мрежи.

Авторът и собственикът на сайта гарантира, че не използва сайта да записва, съхранява, събира, разпространява, обработва, следи, анализира или предоставя на трети страни по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма информацията въвеждана от посетителите на сайта при използването му. Данните, въвеждани от потребителите се изпращат до сървъра по криптирана връзка единствено и само с цел генериране на съответния документ без да се записват, съхраняват или препращат.

Моля, имайте впредвид:

Никакви други гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието и функционалността на тези страници.

Авторът и собственикът на сайта не е отговорен за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако е бил предупреден за вероятността за такива вреди.

Права и лицензи

Ако сте се е запознали с горните условия и ги разбирате и приемате, Вие може да ползвате документите и услугите, които сайтът предоставя за всякакви цели - собствени, образователни, комерсиални, стига това да не вреди на сайта и да не е в нарушение на българското законодателство, като признавате авторството по начина, който авторът е избрал - да показва името на сайта в долната част на генерираните документи.

Ако не сте съгласни с горните условия или не ги разбирате, моля не пoлзвайте сайта и услугите, които той предоставя.

Авторът и собственикът на сайта си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

*-Бисквитки ("Cookies'): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Обикновено съдържат име на домейна, от който идват, дата и време за изтичане на валидността им, както и някаква стойност. Можете да изберете да премахнете бисквитките чрез опциите на използвания от Вас браузър, това най-вероятно няма да повлияе на работата на сайта.


Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! CSS!
© MMXXIII, инж. Бойчо Добрев - 1webprogrammer@frombulgaria.net - documents-online.net